Документи

План по БДП 2018

Годишен план 2018-19

Организация на учебния ден Втора разновъзрастова група.2018г.

Организация на учебния ден Подготвителна група 2018

План на Педагогическия Съвет  2018-19

План за работа с родителите 2018

План за квалификационната дейност 2018г.

План Контролна дейност на директора 2018

Седмично разпределение на подготвителна група 2018г.

Седмично разпределение на 2 разновъзрастова група 2018-19