Колектив

Анита Борисова – Директор

Ивелина Илиева – Учител

Моника Русева – Учител

Таня Шопова – Ст. Учител

Гергана Георгиева – Учител

Боряна Петкова – Домакин

Петя Атанасова – Готвач

Снежанка Начева – Пом. възпитател

Мария Любенова – Пом. възпитател

Христо Илиев – Огняр