Прием

Необходими изследвания за прием в детската градина :

1.Лична здравна профилактична карта с имунизации;

2. Изследвания на кръв;

3. Изследвания на урина;

4. Микробиологично изследване /чревна флора/;

5. Паразитологично изследване / чревни паразити/;

6. Контактна бележка;

7. Копие от акт за раждане на детето;

8. Молба от родител – получава се на място.