Работилничка за мартенички с родители /втора разновъзрастова и подготвителна група/

Сърдечно благодарим на родителите, които винаги ни подкрепят и работят с нас!